i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Prosjekt

Prosjektnavn og link til prosjekt Type Studie Status
Tromstannen - munnhelse i Troms fylke Tverrsnittstudie

Pågår

Tromstannen - PhD-prosjekt, PhD-kandidat Gro Eirin Holde -periodontal health in a Norwegian population

Tverrsnittstudie Pågår
Individuelt skreddersydd behandling for individer med karies RCT-multisenterstudie, to i Sverige og en i Norge (Storslett) Pågår
Tannhelse i Nord Epidemiologisk design der alle voksne som kommer til tannklinikken inviteres fortløpende Pågår
Tannhelse i Nord - PhD-prosjekt, PhD-kandidat Ann-Kristine Sara Bongo - Oral Health in a Norwegian Sámi Population Epidemiologisk design. Samarbeide mellom TkNN, UiT- Samfunnsmedisin og tannhelsetjenesten i Finnmark Pågår
Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7) Tverrsnittstudie i Troms fylke (Tromsø 7) Pågår

 

I prosjekt 7 og 8 nedenfor er TkNN ikke hovedansvarlig for prosjektene, men gir støtte og er delansvarlig samt finansierer de to TkNN-ansatte PhD kandidatene Paula Frid og Sigurd Hadler-Olsen.

 

Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) and Temporomandibular Joint (TMJ) involvement focusing on epidemiology, quality of life (QoL), intra-articular intervention and MRI-imaging PhD-prosjekt med tre planlagte studier Fem år - til 2018
Ectopic maxillary permanent canine eruption - 3d imaging and interceptive treatment PhD-prosjekt som tar utgangspunkt i to forskjellige studier Fem år - til 2017-18

Samarbeidspartnere