i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Multidisiplinær odontologi

Ny spesialitet i klinisk odontologi

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) har en viktig rolle i spesialistutdanningen i klinisk odontologi. TkNN har vært representert i studieplankomiteen. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent studieplanen og ga Institutt for klinisk odontologi (IKO) Universitetet i Tromsø i oppdrag å utvikle denne nye spesialiteten.

Spesialiteten ’Klinisk odontologi’ inkluderer fagområdene endodonti, periodonti, protetikk/bittfunksjon, gerodontologi og dento-alveolær kirurgi. Det legges vekt på diagnostikk og behandlingsplanlegging i et helhetlig (holistisk) perspektiv. Spesialiteten ’Klinisk odontologi’ og andre fremtidige spesialistutdanninger utvikles i nært samarbeid mellom TkNN og IKO som er samlokalisert i samme bygg. Den teoretiske undervisningen gis av vitenskapelig ansatte ved IKO supplert med eksternt engasjerte fagpersoner mens den kliniske virksomheten utvikles i samarbeid med spesialistmiljøet ved TkNN.

Samarbeidspartnere