i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Hovedfunksjoner

Kompetansesenteret vil være en utviklingsaktør i den offentlige tannhelsetjenesten og ha følgende funksjoner:
  • Spesialistbehandling av pasienter
  • Rådgivning og veiledning overfor tannhelsetjenesten, øvrig helsetjeneste og befolkningen
  • Etterutdanning av tannhelsepersonell
  • Desentralisert spesialistutdanning av tannleger
  • Forskning

TkNN vil dessuten delta i veiledning/undervisning av tannlegestudenter.

Kompetansesenteret har som målsetting å ha tilbud innenfor alle kliniske spesialiteter (kjeveortopedi, oral kirurgi, periodonti, pedodonti, protetikk, endodonti og kjeve- og ansiktsradiologi). I tillegg er det planer om å ha tilbud til grupper i befolkningen med spesielle behov (personer med somatiske og psykiske lidelser deriblant odontofobi, sjeldne medisinske tilstander, bivirkningsproblematikk, smerteproblematikk, eldretannpleie, med mer). Dessuten vil TkNN ha samfunnsodontologisk kompetanse.

Samarbeidspartnere