i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Spesialistutdanning pedodonti

22. august 2011 startet den første spesialistutdanningen i pedodonti ved TkNN i samarbeid med UiT. To tannleger, Andreas Schmalfuß og Josefine Halbig, ble tatt opp og er beregnet ferdige med utdanningen våren 2014.

Utdanningen består av en klinisk og en teoretisk del. Den kliniske delen utgjør i hovedsak klinisk tjeneste og behandling av pasienter som remitteres til avdeling for pedodonti ved TkNN.

Kandidatene veiledes av spesialist innen pedodonti Inger Jönsson, i tillegg til tannpleiere og assistanse av tannhelsesekretærer. Hovedansvaret for den teoretiske delen av utdanningen er det professor Claes-Göran Crossner som har.

Samarbeidspartnere