i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Spesialistutdanning i kjeveortopedi

Universitetsforankret spesialistutdanning i kjeveortopedi

TkNN og Institutt for klinisk odontologi ved UiT kom i gang med spesialistutdanning innen kjeveortopedi 2009. Dette var den første odontologiske spesialistutdanningen som Universitetet i Tromsø tok ansvar for.

Professor Heidi Kerosua ved IKO har det faglige ansvaret for utdanningen. Kjeveortoped Mats Larsson har hovedansvaret for den kliniske undervisningen ved TkNN. I tillegg vil også kjeveortoped Riina Alep og Arne Mathisen være veiledere.

Fire kandidater ble uteksaminert høsten 2012, og det ble da tatt opp fire nye kandidater som ble uteksaminert i 2015. Høsten 2015 er det tatt opp ytterligere fire kandidater. Disse uteksamineres i 2018.

De nordnorske fylkeskommunene har gitt økonomisk støtte til kandidater og samordnet betingelsene ved slik støtte.

Samarbeidspartnere