i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Aktuelt

01.11.2017

Internasjonal konferanse i Wien

TkNN har vært representert med to presentasjoner ved en stor odontologisk konferanse Ced-IADR/NOF september-2017, i Wien. To posters ble presentert og du kan lese et kort referat fra begge nedenfor. Her kan du også lese den første av de to i fulltekst.

Caries experience in the elderly population in the Tromsø 7 study.

Stenhagen KR12, Mulic A3, Oscarson N1, Jönsson B1, Espelid I12, Tveit AB1

1 TkNN, 2UiO, 3NIOM

The Continental European Division of the International Association of Dental Research Ced-IADR ble arrangert i Wien i September 2017. Preliminære tannhelsedata for deltagere >65 år i Tromsø 7 undersøkelsen ble presentert av Kjersti R. Stenhagen (forsker ved TkNN). Disse viser at denne gruppen har høy karieserfaring DMFT. Dette skyldes hovedsakelig høyt antall fyllinger FT, siden forekomsten av ubehandlet karies DT var lav. Majoriteten hadde >15 tenner. På kongressen ble det blant annet fokusert på demografiske trender i oral helse og hvordan man kan gi et helsetilbud til de som spesielt trenger det; for eksempel eldre eller fattige. Sammenhengen mellom oral helse og generell helse ble grundig belyst. I tillegg drøftet man skjevfordelingen av god og dårlig oral helse, hvor den voksende eldre populasjonen ble trukket frem. I anledning Nordisk Odontologisk Förening sitt 100 års jubileum, ble det arrangert et heldags symposium. Nordisk odontologi har hatt og har høyt nivå på forskning innen kariologi, periodonti, utviklingsbiologi/ stamceller, materialer og implantater.

Are erosive Lesions as Prevalent as Caries among Norwegian adolescents?

Mulic A3, Stenhagen KR12, Søvik JB2, Tveit AB1

1TkNN,2UiO,3NIOM

TkNN var også representert ved en annen studie hvor man har undersøkt om forekomsten av dentale erosjoner er på samme nivå som for karies blant 16 åringer i Rogaland. Denne ble presentert av Aida Mulic, senior forsker ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer, NIOM. Man fant at den største belastningen for tannsettet var karies. Forekomsten av dental erosjon var høy, men antall individer med en alvorlig grad og behov for operativ behandling var lav.

 

08.08.2017

TkNN har fått publisert tre nye artikler i internasjonale tidsskrifter

Paula Frid har fått publisert en artikkel som kommer til å være med i hennes PhD arbeid. Du kan lese artikkelen her. Fra prosjektet Tromstannen kommer det nå to nye artikler. PhD kandidat Gro Eirin Holde og medarbeider rapporterer i sin artikkel om data når det gjelder forekomst av periodontitt. Du kan lese artikkelen her. I den andre artikkelen rapporterer Nils Oscarson og medarbeider kariesdata fra Tromstannen. Kariesartikkelen er sk. «open access» og derfor åpen og tilgjengelig for alle å lese her.

 

02.05.2016

Første artikkel i prosjektet "Tromstannen" er publisert
Første artikkel i den aktuelle kartleggingsstudien "Tromstannen" om voksnes munnhelse er nå publisert. Dette er den første av flere planlagte artikler i studien. Artikkelen inngår også som en av de artikler som kommer til å være med i Gro Eirin Holdes PhD arbeid. Du kan lese artikkelen her

 

20.10.2015

Planlagte forskerdagene 2016 blir i stedet arrangert i 2017.
Les mer under «Forskningsdager»

 

20.10.2015

Tannhelsetjenesten i Troms innleder forskningssamarbeid med England
Tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune har gjennomført en omfattende kartlegging av tann- og munnhelsen hos den voksne befolkningen i prosjektet «Tromstannen». Spesiell kompetanse kreves for å få mest mulig ut av de analysene som pågår. Birgitta Jönsson, forsker ved tannhelsetjenesten i Troms fylkeskommune og en i prosjektet, har tidligere hatt kontakt med professor Sarah R Baker ved universitetet i Sheffield. Professor Baker og enheten hennes kan tilby kunnskap om spesielle statistiske modeller som er verdifulle for å analysere data. Birgitta Jönsson vil i begynnelsen av 2016 reise til Sheffield og sammen med prof. Baker ta frem material til fremtidige publikasjoner.

 

24.8.2015

Forskningsenheten har rekruttert to nye ansatte PhD-kandidater
Dette er tannlege Gro Eirin Holde og tannlege Ann-Kristine Sara Bongo. Gro Eirin har tidligere arbeidet på UTK med utdanning av tannlegestudenter og arbeider nå i en deltidsstilling på avdelingen for periodonti ved TkNN i kombinasjon med forskning. Fra 2016 er hun ansatt med 100 prosent forskning. Ann-Kristine har sin kliniske kobling til tannhelsetjenesten i Finnmark og tannklinikken i Kautokeino, der hun også bor og har sin famille. Hun vil arbeide med forskning i 100 prosent fra 1. september. Begge to planlegger å bli ferdig med sin forskerutdanning i 2018.

Se deres prosjekt under Link «Prosjekt».

Gro Eirin Holdes prosjekt

Ann-Kristine Sara Bongos prosjekt

 

Konferanser


The 20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference 17.-19.9.2015, Istanbul, Turkey
Forskningsenheten ved Tannhelsetjenesten (TkNN) presenterte pågående forskning ved en internasjonal konferanse i Istanbul, Tyrkia. Tre forskere deltok: Birgitta Jönsson, invitert for en muntlig presentasjon på konferansen, Anders Tillberg og Gro Eirin Holde med hver sin posterpresentasjon. Birgitta presenterte data fra EPI-studien «Tromstannen» som er gjennomført i Troms fylke og forhold mellom individenes munnhelserelaterte livskvalitet og sosioøkonomiske status. Gro Eirin presenterte også data fra «Tromstannen» med resultat om individenes «Sence of coherence» relatert til munnhelse. Se Gro Eirins poster her. Anders presenterte en studie om forebyggende tiltak innen tannhelsetjenesten i Norge. Studien er et samarbeid med Eewa Widström som har sin stilling på IKO. Se Anders poster her.


Kjeveortopedikonferanse
I perioden 13.-18. juni 2015 ble europas største konferanse for kjeveortopedi (EOS) avholdt i Venezia, Italia.

Her presenterte TkNN sine fire spesialistkandidater i kjeveortopedi (Jørgen Johansen, Jeanett Steinnes, Gunn Johnsen og Saeed Sheikholeslami) samt kjeveortoped og PhD-kandidat Sigurd Hadler-Olsen postere med forskning utført ved TkNN i Tromsø. Forskningsprosjektene omhandlet temaer som:
Jeanett Steinnes og Gunn Johnsens presentasjon ble tildelt prisen "beste poster".
 

Samarbeidspartnere