i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Organisasjon

Satsing på klinisk forskning ved TkNN

Tannhelsetjenesten gjennomfører en betydelig satsing på klinisk forskning. Den vil arbeide for at forskningsenheten i samarbeid med UiT og andre universiteter som enheten samarbeider med både i Norge og utenlands, vil utgjøre et nasjonalt godt forskningsmiljø når det gjelder klinisk odontologisk forskning.

En viktig oppgave omfatter å starte opp prosjekter som er viktige for våre tre nordligste fylker, men også generelt å bidra med kunnskapsutvikling i tannhelsetjenesten. Forhåpentligvis skal dette bidra til økt interesse hos både tannleger og tannpleiere for å aktivt delta i noen av prosjektene, men også på andre måter vise interesse for forskning og å søke kunnskap.

En arbeidsplan er utviklet for de kommende årene og her finner du den sist oppdaterte versjonen:

 

 Link til forskningsplan TkNN 2017-2019

Samarbeidspartnere