i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Forskningsdager

Det arrangeres ikke forskerdager våren 2016
Forskerenheten planlegger i stedet et ekstra interessant program i løpet av våren 2017. Mer informasjon vil gis i løpet av 2016.

 

Fortsatt stort interesse for forskningsdagene!
Årets forskningsdager ble gjennomført 23-24. april 2015 med fortsatt stort interesse. Til de årlige forskningsdagene inviterer Tannhelsetjenesten og Tannhelsetjenestens kompetansesenter (TkNN) sammen med UiT, tannhelsepersonell fra Nordland, Finnmark og Troms fylkeskommune til to intensive dager med presentasjon av aktuell forskning. I tillegg kommer de som er ansatt ved tannbygget i Tromsø, dvs. på Institutt for klinisk odontologi (IKO), universitetstannklinikken og TkNN. Presis som forrige året kunde konstateres et gott oppmøte og deltakelse. Salen som rommer omtrent 100 personer var i det nærmeste fylt begge dagene.

Ifølge tradisjonen startet PhD kandidatene med å presentere sine prosjekter. I år var det fem kandidater som nå er i gang med sine doktorgradstudier og som beskrev bakgrunn og metode til de forskjellige prosjekter og tema som de er involvert i. Eksempel på tema som ble presentert var kartlegging av voksnes tannhelse rettet mot tannkjøttsykdommer, problem med søvnapné, kjeveleddsproblemer hos barn med juvenil artritt, erupsjonsproblemer for hjørnetenner, mm. I den andre delen av disse dager var tema ytterligere klinisk orientert og hensikten er at programmet skal interessere så mange som mulig av de ansatte innen tannhelsetjenesten. I år var det flere forelesere invitert fra avdelingen Kariologi og Gerodontologi ved Universitetet i Oslo. Eksempler på tema fra Oslo-gruppen var aktuell forskning rundt fyllingsmateriale og hvorfor det kan være bedre å reparere dårlige komposittfyllinger enn å skifte ut hele fyllingen gjennom å bruke spesielle «koplingsagenter». Andre tema var forekomst og årsaker til erosjoner. Et ytterligere spennende tema som ble presentert fra forskningsgruppen var genetikk og om mottakeligheten for erosjoner er forskjellig fra individ til individ og hvordan dette kan studeres videre.

Siste dagen av de to forskningsdagene begynte PhD kandidatene Lars Martin Berg og Gro Eirin Holde, som begge er knyttet til TkNN, med en praksisnær beskrivelse av sine prosjekt. Lars Martin fortalte om sitt arbeide med søvnapné og hvilke problem de individene har, som er rammet av dette problemet.

Gro Eirin beskrev status og de første resultatene for prosjektet med den omfattende kartleggingen av voksnes munnhelse som er gjennomført i Troms fylke; «Tromstannen».

Ragnhild Nordengen, seniorrådgiver ved Helsedirektoratet, presenterte videre aktuell status i arbeidet med å ta frem retningslinjer for barn og ungdom. Et arbeid som pågår og der første anbefalingene vil presenteres i løpet av 2016.

Dagen ble avsluttet med to presentasjoner. Peter Marstrander, fylkestannhelsesjef, beskrev de fordeler og utfordringer han ser med å drive forskning innen tannhelsetjenesten. Birgitta Jönsson, ansatt forsker ved TkNN, gav med utgangspunkt fra to pågående forskningsprosjekt dels en teoretisk bakgrunn og dels praksiserfaringer på de utfordringene som kan forventes ved å innføre nye metoder innen tannhelsetjenesten.

Samarbeidspartnere