i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Tverrfaglig miljø

Erfaringen med det interdisiplinære samarbeidet blant spesialistene i Tromsø er svært positiv. På lengre sikt legges det også opp til samarbeid på tvers av fagprofesjoner.

Den nære beliggenheten til Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) innebærer større muligheter for tverrfaglig samarbeid og utvikling av spisskompetanse i områder som har berøringsfelt mellom fagmiljøene. Det er nærliggende å tenke på samarbeid med UNN først og fremst innenfor fagfeltene oral kirurgi og radiologi. Når det gjelder UiT vil Institutt for samfunnsmedisin og psykologisk institutt peke seg ut som aktuelle samarbeidspartnere. Nærhet til Nasjonalt senter for Telemedisin gir en unik mulighet til å være i forkant på telemedisin og benytte teknologien der den gir nytte.

Samarbeidspartnere