i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Planer for TkNN

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) eies av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms og skal ha regionfunksjon for Nord Norge. Samlokaliseringen med Institutt for klinisk odontologi (IKO) Universitetet i Tromsø fra 2007, ga mulighet for nært samarbeid mellom tannlegeutdanningen og TkNN i forhold til forskning, undervisning og spesialistutdanning, og la til rette for et spennende og attraktivt miljø.
 
Jobbmuligheter
Vitenskapelig personell ved IKO vil ha muligheter for å søke om bistilling på TkNN hvis de ønsker  å jobbe klinisk eller utføre andre oppgaver som TkNN har behov for. Motsatt kan spesialister på TkNN søke bistilling ved IKO dersom de har oppgaver ved IKO (veiledning, undervisning, forskning). Spesialister kan søke doktorgradsstipendiater for å kvalifisere seg for vitenskapelige stillinger.
 
Utvikling av TkNN
Utvikling av kompetansesenteret innebærer bl.a. å utvikle de enkelte fagområdene og de ulike funksjonene som senteret skal ha. Videre må samarbeidet mellom fagområdene og mellom de ansatte styrkes og utvikles, det skal etableres rutiner (internt og eksternt) og relasjoner til eksterne samarbeidspartnere må utvikles. Sentralt er samarbeidet med tannhelsetjenesten i de nordnorske fylkene, Institutt for klinisk odontologi (IKO), UiT og Universitetssykehuset Nord-Norge.
 
Våren 2005 startet et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Nordland, Troms og Finnmark. Dette for å finne ut hvordan TkNN sin regionfunksjon skal kunne ivaretas på best mulig måte.
 
Det er en stor utfordring for TkNN at Universitetssykehuset Nord-Norge ikke har stilling for oralkirurg (eller kjevekirurg). Sykehuspraksis er en del av oralkirurgenes arbeidsområde og nødvendig for å kunne rekruttere spesialister til TkNN. Et tilbud i oralkirurgi på sykehus er også viktig av hensyn til befolkningens behov for tjenester.
 
En av kompetansesenterets hovedfunksjoner skal være spesialistutdanning av tannleger. Utvikling av desentraliserte utdanningsopplegg er et av de viktigste rekrutterings- og stabiliseringstiltakene for å sikre spesialisttilgangen til IKO og tannhelsetjenesten i regionen. I august 2003 startet TkNN med desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi for 2 kandidater (OrtoPOl@r), og som ble avsluttet i 2006. Prosjektet var et samarbeid mellom Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms (ved TkNN), Universitetet i Tromsø (IKO), Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø (NST) og Universitetet i Bergen. I prosjektet ble det utdannet to kjeveortopeder lokalt i Tromsø og begge jobber nå i byen, den ene på TkNN og den andre i privatpraksis i Tromsø.
 
OrtoPol@r var vellykket og har dannet modell for videre utvikling av desentraliserte studieopplegg i regionen, også i andre fagdisipliner enn kjeveortopedi.

Samarbeidspartnere