i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Velkommen til Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge


Samarbeidspartnere