i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Professor Alex Vieira på besøk i Tromsø.

I slutten av oktober avsluttes undersøkelsene ved forskningsstasjonen på Langnes for Tromsø 7 prosjektet. Etter dette følger et omfattende arbeid med å analysere all data og informasjon som er samlet inn.

Siden hovedmålet er å studere koblingen mellom munn – og generell helse fra et genetisk perspektiv, har Tannhelsetjenesten etablert kontakt med flere samarbeidspartnere i Oslo, Gøteborg og Pittsburgh, USA. Dette for å få best mulig kompetanse til prosjektet. Første uken i september har hoveddelen av forskergruppen (bilde) hatt et oppstartsmøte for planlegging av aktivitetene omkring Tromsø 7 for påfølgende år. Professor Alex Vieira ble igjen i Tromsø som gjesteforsker ytterligere en uke i september for videre planleggingsarbeid.

 

Bilde: Prosjektgruppa i Tromsø 7 på planleggingstur. Fra venstre til høyre: Alex Vieira, Aida Mulic, Lars Inge Byrkjeflot Kjersti Stenhagen, Nils Oscarson, Birgitta Jönsson, Ivar Espelid, Anne-Bjørg Tveit, Lena Larsson og Frode Staxrud.Bilde: Prosjektgruppa i Tromsø 7 på planleggingstur. Fra venstre til høyre: Alex Vieira, Aida Mulic, Lars Inge Byrkjeflot Kjersti Stenhagen, Nils Oscarson, Birgitta Jönsson, Ivar Espelid, Anne-Bjørg Tveit, Lena Larsson og Frode Staxrud.

Samarbeidspartnere