i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Ny retningslinje for utredning og behandling av pasienter med kjeveleddsproblemer

Det er utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for pasienter med temporomandibular dysfunksjon (TMD) i Norge.

Retningslinjen for utredning og behandling av TMD( tyggemuskulatur- og kjeveledsplager) ble publisert den 22. november.

Du kan lese mer om retningslinjene som ligger på Helsedirektoratet sine sider her.

Samarbeidspartnere