i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark