i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Ny ledelse for TkNN


Arun Gadgil er fra 1. mai 2007 tilsatt som leder for TkNN. Fra samme tid har Ragnhild Nordengen gått over i annen stilling i kompetansesenteret.
 Ragnhild-og-Arun


 


Arun kommer fra stillingen som klinikksjef ved Tromsdalen tannklinikk, og har jobbet som tannlege i Tromsø tannhelsedistrikt siden 1977. Han tok sin utdanning ved 'King's college Hospital School of Dental Surgery', Universitetet i London, i desember 1974.

Arun er opprinnelig fra India, men etter 30 år i Tromsø er han som nesten bygutt å regne.Ragnhild Nordengen
har vært overtannlege for spesialisttjenesten og TkNN i ca. 10 år. Hun går nå ut av ledelsen og over i tannlegestilling på TkNN.

Arbeidsoppgaver hennes vil være:
- Kvalitetssikring på området FAG, på områder som griper over alle spesialitetene, f.eks. i forhold til helselovgivningen.
- være rådgiver for leder av TkNN og behandle saker av faglig karakter delegert av leder
- faglig utviklingsarbeid, f.eks. etablering av spesialistutdanning i samarbeid med ansatte på TkNN og IKO 
- forskning med veiledning av professor Eeva Widström på IKO. Hun starter med forskning i 20% av stillingen og trapper gradvis opp til 50%.

Vi ønsker ny leder velkommen og lykke til i arbeidet videre med å bygge opp TkNN, og vi er samtidig glad for at vi fortsatt får beholde Ragnhild som den ressursperson hun er i vår organisasjon også i tiden framover.

Samarbeidspartnere