i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Nye tannleger ved TkNN

TkNN har ansatt to nye tannleger som begynte i oktober 2006. Begge har lang erfaring fra sine fagområder.
eva-edblad.jpg  Eva Edblad
er spesialist i pedodonti. Hun har mange års erfraring fra allmenntandvården i Sverige og 10 års erfaring som spesialist. I spesialisttjenesten har hun jobbet ca 70 % av tiden med klinisk arbeide og 30 % med oppgaver som bl.a. ekstern virksomhet med kursing og konsultasjoner i tannhelsetjenesten og sykehustjenesten. Hun sier hun først og fremst er kliniker, men har også mye erfaring med kursvirksomhet, og har skrevet 2 bøker.
 
I den kliniske tjenesten i Sverige har hun behandlet barn med odontofobi (som er et av hennes interesseområder), syke og handikappede barn, barn med høy kariesaktivitet, oral motorikk, traumer, tannutviklingsforstyrrelser og erupsjonsforstyrrelser, og i tillegg en del kirurgi.

På TkNN vil Eva behandle henviste pasienter, samt drive opplæring og veiledning av tannhelsepersonell og annet personell. På sikt kan det være aktuelt at hun også gjør forskning og veileder spesialistkandidater.

Siden pedodontien er "ny" i Nord-Norge, vil Eva i en startfase bruke mye tid til oppbygging og utvikling av fagområdet. Hun er opptatt av at dette må skje i nært samarbeid med tannhelsetjenesten, at Nord-Norge må finne sin egen måte som tjenesten kan fungere på. Andre naturlige samarbeidspartnere for en pedodontist er Universitetssykehuset Nord-Norge (og øvrig sykehustjeneste i regionen), og TAKO-senteret.
 

foto te.jpg  Thorsten Edblad
er allmenntannlege med protetikk som interesseområde. Han har lang erfaring fra allmenntandvården i Sverige, og har de siste 6 årene jobbet på Tandlãkarhõgskolan i Gõteborg, med undervisning i protetikk, forskning og behandling av henviste protetikkpasienter. Han har ikke formell spesialistkompetanse, men vil tilegne seg det i løpet av de nærmeste årene.

På TkNN vil Thorsten drive med forskning i 20 % av tiden under veiledning av IKO. I den resterende delen vil han jobbe klinisk, fortrinnsvis med protetikk og bittfysiologi som er et område han er spesielt interessert i og har tilegnet seg ekstra kompetanse i. Thorsten trives dessuten veldig godt med undervisning/veiledning av tannlegestudenter og er interessert i engasjement på IKO.

Begge ønskes hjertelig velkommen til TkNN.   

Samarbeidspartnere