i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Internasjonal konferanse i Wien

TkNN har vært representert med to presentasjoner ved en stor odontologisk konferanse Ced-IADR/NOF september-2017, i Wien. To posters ble presentert og du kan lese et kort referat fra begge her.

Her kan du også lese den første av de to i fulltekst.

Samarbeidspartnere