i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

The 20th European Association of Dental Public Health (EADPH) Conference

EADPH LogoForskningsenheten ved TkNN presenterte pågående forskning ved en internasjonal konferanse i Istanbul, Tyrkia 17.-19. september 2015. Tre forskere deltok.

 

 

 

3.11.2015

Birgitta Jönsson, invitert for en muntlig presentasjon på konferansen, Anders Tillberg og Gro Eirin Holde med hver sin posterpresentasjon.

Birgitta presenterte data fra EPI-studien «Tromstannen» som er gjennomført i Troms fylke og forhold mellom individenes munnhelserelaterte livskvalitet og sosioøkonomiske status. Gro Eirin presenterte også data fra «Tromstannen» med resultat om individenes «Sence of coherence» relatert til munnhelse. Anders presenterte en studie om forebyggende tiltak innen tannhelsetjenesten i Norge. Studien er et samarbeid med Eewa Widström som har sin stilling på IKO.

Les mer på Aktuelt, om konferanser.

Samarbeidspartnere