i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Parkering ved tannbygget

Fra 1. september 2015 ble det innført ny parkeringsordning for pasienter ved TkNN og Universitetstannklinikken.

For pasienter ved TkNN er parkering kun gyldig sammen med parkeringstillatelse utstedt fra TkNN sammen med betalt avgift.

For pasienter ved Universitetstannklinikken er parkering gyldig med parkeringstillatelse utstedt fra Universitetstannklinikken (betaler ikke parkeringsavgift).

Parkeringstillatelsen hentes på klinikken om den ikke er mottatt i posten sammen med timekortet.

 

Pasienter gjøres også oppmerksom på økt anleggstrafikk i Sykehusveien og Hansine Hansens vei. Dette påvirker pasienter som skal til TANN-bygget. Bakgrunn for anleggstrafikk er at Universitetssykehuset Nord-Norge HF bygger nytt diagnosesenter (PET-senter) mellom TANN-bygget og sykehusets hovedinngang. I tillegg starter bygging av ny  A-fløy i løpet av sommeren/høsten.

Se mer info om dette på www.unn.no/vibyggernytt og www.unn.no/pet

Samarbeidspartnere