i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

To dager med aktuell tannhelseforskning

Til de årlige forskningsdagene inviterer tannhelsetjenesten og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) sammen med UiT, tannhelsepersonell fra Nordland, Finnmark og Troms fylkeskommune til to intensive dager med presentasjon av aktuell forskning.

Årets dager ble gjennomført 23.-24. april og som i fjor kan vi konstatere stor interesse med godt oppmøte og deltakelse.


I den første delen presenterte seks kandidater som nå er i gang med sine doktorgradstudier, bakgrunn og metoder til de forskjellige prosjekter og tema som de er involvert i. Eksempel på tema som ble presentert var kartlegging av voksnes tannhelse rettet mot tannkjøttsykdommer, problem med søvnapné, kjeveleddsproblemer hos barn mm. I den andre delen var tema ytterligere klinisk orientert. Dels med aktuell forskning rundt fyllingsmateriale, forekomst av tannskader i følge av eksempelvis ugunstige brusvaner og hvilke utfordringer innføring av nye metoder innen tannhelsetjenesten kan medføre. Det var forelesere både fra universitetet i Oslo og fra tannhelsetjenesten i Tromsø. Det ble også fra seniorrådgiver Ragnhild Nordengen ved Helsedirektoratet presentert aktuell status i arbeidet med å ta frem retningslinjer for barn og ungdom. 

Slik var årets Program

 

Nils Oscarson, forskningsleder ved TkNN

Samarbeidspartnere