i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Ambulerende kjeveortoped

Fra våren 2014 har kjeveortoped ved TkNN, Sigurd Hadler-Olsen, ambulert til Sonjatun tannklinikk på Storslett.

Ambuleringen skjer 2 dager per måned og har som hensikt å dekke så mange pasienter som mulig med tannreguleringsbehov hjemmehørende i Nord-Troms. På denne måten slipper pasienter og foresatte å reise til Tromsø. Pasienter med behov for tannregulering kan derfor henvises direkte til kjeveortoped på Sonjatun.

Ordningen er ment for «nye» pasienter, dette betyr at pasienter som allerede har tilbud om tannreguleringsbehandling må sluttføre behandlingen der de har startet.

Samarbeidspartnere