i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Stilling som klinikksjef utlyst

venteromweb Stillingen som klinikksjef er nå lyst ut.

 Klinikksjefen vil ha ansvaret for den pasientrettede delen av kompetansesenterets virksomhet. Dette innebærer ansvar for klinikkens drift. Klinikksjefen rapporterer til leder for TkNN og inngår i ledergruppen ved TkNN.

 

Se hele utlysningsteksten på www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist: 31. januar 2014.

Samarbeidspartnere