i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Stor interesse for forskningsdagene

Årets forskningsdager som er et felles arrangement mellom TkNN og IKO tiltrakk seg stor deltakelse.

wplenumsbilde Over 80 personer hadde meldt seg på og om lag 35 av disse kom fra tannhelsetjenesten i Nordland, Finnmark og Troms.
-Vi har hørt mange interessante presentasjoner og fint med så mange forskjellige prosjekter, mente tannpleiere og tannleger fra Finnmark.

Dette var første gang arrangementet gikk over to dager.

Ifølge tradisjonen startet PhD-stipendiatene fra IKO med å presentere sine pågående prosjekter.


wnatalia koposova

 

Fem stipendiater deltok på formiddagen og der hadde Natalia Koposova kommet lengst av dem alle. Hun forsvarer snart avhandlingen sin. Avhandlingen beskriver oral helse hos barn i Barentsregionen.
wRita Kundzina
Invitert hovedforedragsholder for 2013 var Rita Kundzina som blant annet fortalte om
evidens i forskningen og vanskeligheter med å gjennomføre kliniske studier.


wElisabeth Camling

 

Dagen ble avsluttet med at seks av de som tar spesialistutdanning ved TkNN, presenterte sine forskjellige spesialistoppgaver, prosjekter som er en del i utdanningen deres. TkNN-leder Elisabeth Camling presenterte spesialistkandidatene og deres presentasjoner.

 wmingling
Det ble også tid for litt «mingling» blant publikum.


Programmet for den andre dagen inneholdt presentasjoner fra etablerte forskere. Hensikten var å vise prosjekter som gjennomføres innenfor tannhelsetjenesten.


Anne Bjørg Tveit med forankring både på TkNN og universitetet i Oslo sammen med Aida Mulic fra Oslo, startet dagen og ga interessante erfaringer fra deres kliniske undersøkelser innenfor tannhelsetjenesten. Anne Bjørg beskrev erfaringer fra KVIT-prosjektet som er en multisenterstudie med kopling til tannhelsetjenesten i Hordaland. Prosjektet er en studie for å vurdere tannfyllinger og da først og fremst komposittfyllinger i klasse II-kaviteter.

wposteriore fyllinger


wAida Mulic

Aida Mulic snakket videre om en studie som pågår og som gjelder unge individer med erosjonsskader på tennene. Både Anne Bjørg og Aida viste hvor spennende og hyggelig det kan
være å drive forskning, men også at det kan være mange utfordringer.

Neste taler var Birgitta Jönsson, forsker ved TkNN, som er i oppstartsfasen med en multisenterstudie med base på TkNN og som gjennomføres sammen med to tannklinikker i Uppsala, Sverige. I Troms fylke er Sonjatun tannklinikk involvert med to medvirkende tannpleiere. Hensikt med studien er å studere effekten av en ny metode for pasientutdanning i forbindelse med forebyggende arbeid til pasienter med vanskelig karies. Metoden er basert på bruk av kognitive
strategier for å påvirke pasientenes munnhelseatferd.

wIvar Espelid

 

Ivar Espelid avsluttet forskerdagene med å starte en diskusjon å invitere fem deltakere på en paneldebatt der de bland annet ga sine ulike erfaringer hva som tiltrakk dem til å begynne med forskning.
wpaneldebatt
Paneldebatt med deltakere Jan Bergdahl, Anne Bjørg Tveit, Aida Mulic, Nils Oscarson og
Claes-Göran Crossner. (Bilde: Kerstin Sjöquist).


Nils Oscarson, forskningsleder

Samarbeidspartnere