i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Forskningsdager 2013

Forskning i Fokus!- storsatsing på forskerdagene i tannhelsetjenesten! Den årlige tradisjonelle forskerdagen har dette året blitt utvidet til to dager i april.

 

I år er programmet fylt med interessante prosjekter og ideer for forskning. Det vil bli presentert både prosjekter som er i gang og prosjekter som kommer til å starte opp i løpet av året innenfor tannhelsetjenesten. 

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) sammen med Institutt for Klinisk Odontologi (IKO) inviterer tannleger og tannpleiere i Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune til disse to dagene. Målet med dagene er blant annet å bidra til økt interesse for forskning blant ansatte i våre forskjellige virksomheter, se hvilke muligheter som finnes for ulike studier og prosjekt, og til mer kritisk tenkning i hverdagen.

 

Invitasjon

 

Program

 

Samarbeidspartnere