i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Ny radiograf ved TkNN

 

erikh Ny radiograf ved TkNN, Erik Haro

Erik Haro er 26 år, og født og oppvokst i Tromsø.

Han var ferdigutdannet radiograf i 2009.

Begynte i vikariat ved Røntgenavdelingen på UNN etter endt utdanning,
og innehadde i perioden januar 2010 til og med januar 2011 en bistilling
ved Radiografutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Ansatt ved TKNN fra 1. juni 2011.

Samarbeidspartnere