i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Innviing av spesialistutdanning

Onsdag 31. august var det duket for offisiell innviing av
spesialistutdanningen i klinisk odontologi ved IKO og
TkNN i Tromsø.

På programmet var det satt av tid til musikalske innslag
ved studenter fra Universitetet i Tromsø og innlegg fra
fylkesråd Mariam Rapp, Helsedirektoratet v/Otto Chr Rø,
Den norske tannlegeforeningen ved president Gunnar Lyngstad,
IKO ved Harald Eriksen, fylkestannhelsesjef Peter Marstrander
samt prosjektleder Elisabeth Camling og
klinisk leder Kerstin Sjöquist.

De fire spesialistkandidatene var tilstede under åpningen:
kandidater klinisk odontologi 2011 red
Fra venstre: Øyvind Skjeldal, Øystein Fredriksen, Eivind Bodal og Ali Haghigi Sadeh.
Foran sitter Elisabeth Camling og Kerstin Sjöquist.

Samarbeidspartnere