i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Åpning av spesialistutdanning i klinisk odontologi 2011

 

Onsdag 31. august 2011 blir det offisiell åpning
av spesialistutdanningen i klinisk odontologi på
tannbygget i Breivika.

tannbygget

Program:

13.00          Offisiell innviing - Mariam Rapp, fylkesråd

13.15          Otto Christian Rø,
          avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

 

13.30          Gunnar Lyngstad,
          president Den norske tannlegeforeningen

13.45          Harald Eriksen, professor IKO

14.00          Peter Marstrander, fylkestannhelsesjef

14.15          Elisabeth Camling, prosj.leder kl. odontologi
                   Kerstin Sjøquist, klinisk leder

14.30          Kandidat, klinisk odontologi

14.45          Buffé

Samarbeidspartnere