i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Oppstart av spesialistutdanning i klinisk odontologi

 

Utdanning av kandidater til en ny odontologisk spesialitet, 'klinisk odontologi', starter i januar 2011 i Tromsø. gapweb

Opplegget er et prøveprosjekt som i stor grad er finansiert av statlige midler. Det er Universitetet i Tromsø ved Institutt for klinisk odontologi som har det faglige ansvaret. Mye undervisning og all klinisk trening vil skje i regi av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge. I den forbindelse er Kerstin Sjöquist ansatt for å lede den kliniske undervisningen. Sjöquist er tannlege med bred odontologisk erfaring og har gjennomgått utdanning som sykehustannlege i Sverige.

Spesialiteten favner vidt. Det betyr i praksis at den omfatter fagområdene protetikk, endodonti, periodonti og bittfunksjon. I tillegg kommer gerodontologi, enkel dento-alveolær kirurgi, diagnostikk og veiledningsfunksjoner. Spesialistutdanningen blir desentralisert og dette innebærer at kandidatene i stor grad arbeider på sin hjemmeklinikk i utdanningsperioden. Veiledning skal i stor grad gjennomføres ved hjelp av nettbaserte videokonferanser.

Klinisk odontologi skal være en spesialitet som tar utgangspunkt i behovene hos voksne pasienter som har komplekse, odontologiske problemstillinger. Man regner med at behovet for spesialister i klinisk odontologi er størst i distrikts Norge hvor det ikke er befolkningsgrunnlag for alle de ulike spesialitetene.

De fire kandidatene som starter spesialistutdanning i klinisk odontologi i januar 2011 er:
Ali Haghighi Zadeh, tannlege og veileder ved universitetstannklinikken i Målselv,
Eivind Bodal, sykehustannlege i Arendal
Øystein Fredriksen, overtannlege i Nord-Troms og
Øyvind Skjeldal, sykehustannlege i Tromsø.

 

Samarbeidspartnere