i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Tannleger ønsker å forske

 

forskningsdag tknn 230310thumb

 Tannleger og tannpleiere fra alle de tre fylkene i regionen var samlet til forskningsdag på TkNN 23.3.2010. TkNN ønsker å engasjere klinikere i hele Nord-Norge i klinisk forskning.

 

forskningsdag tknn 230310
Siktemålet er at TkNN skal tilby bistand gjennom en forskningskompetent stab til interesserte klinikere. Tannlegene som deltok på forskningsdagen ble invitert til å delta i et klinisk prosjekt og det var stor interesse for dette.
 
TkNN har i samarbeid med Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø, kartlagt interessen for å delta i klinisk forskning blant klinikere i Nord Norge. Over 250 svarte på henvendelsen (57 %). Av disse svarte 2 av 3 at forskning ville gjøre hverdagen mer interessant og at forskning ville være positivt for pasientbehandling. Halvparten av de som svarte kunne tenke seg å delta møter og kurs om forskning i Tromsø. Det var disse som ble invitert til møtet på TkNN. Helsemyndighetene har signalisert at fylkeskommunene får ansvar for å ivareta den kliniske forskningen i offentlige og privat sektor på tannhelsefeltet. Behandlingsmetoder og forebyggende strategier i odontologi skal i størst mulig grad være basert på forskning. Det er naturlig at TkNN koordinerer og kvalitetssikrer den kliniske forskningen på dette feltet i Nord Norge.

 

 

 

Samarbeidspartnere