i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Hospitering i periodonti i 2010

 

tannhelsepersonellfinnmarktknnintro

I uke 5 2010 hadde avdeling for Periodonti fire tannpleiere fra den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark på hospitering.
Tannpleierne kommer fra Alta, Honningsvåg og Lakselv.

Dette er en fortsettelse i oppbyggingen av samarbeidsklinikker i Finnmark fylke.
Tanken bak hospiteringen er at tannpleierne skal få en innføring i hvordan vi jobber.
Dersom de får økt kunnskap og ferdighet innenfor fagområdet, vil de kunne gjøre mer for pasientene på hjemmeklinikken. Pasientene får gå til sin tannpleier for behandling og slipper å reise til Tromsø så ofte.
Vi på TkNN får frigjort tid til å jobbe med andre pasienter og reduserer dermed ventelisten.

Hospitantene deltok på seminarer, kasuspresentasjoner og pasientbehandling.
De reiser så tilbake til sine klinikker for å få brukt sine ervervede kunnskaper og høste mer erfaring.
Det er planlagt at de kommer tilbake til høsten for en ny hospitering, hvor de vil delta i ytterligere pasientbehandling og undervisning.

Uken har vært givende både for oss og våre besøkende. Vi har utvekslet kunnskap i faget, hatt spennende diskusjoner og fått gode innspill. Vi ser fram mot et videre samarbeid.

Nils Henrik, Ragnar og Renate

tannhelsepersonellfinnmarktknnweb
Fra venstre: Ragnar Håkstad TkNN, Elin Salomonsen Lakselv, Ann Karin Pilskog Honningsvåg, Karin Digre Alta, Bente Vartnedal Honningsvåg, Renate Andreassen TkNN og Nils Henrik Melin TkNN

Samarbeidspartnere