i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Nisjeteamutdanning innen odontofobi

Undersøkelser både i Norge og internasjonalt viser at 5-10 % av den voksne befolkningen unngår å søke regelmessig tannbehandling pga. sterk angst! tannbygget

Mange av disse unngår helt tannbehandling, og for ca 1/3 er angsten så sterk at den påvirker dagliglivet i betydelig grad. Disse pasientene oppfyller kriteriene for diagnosen odontofobi. Fra både den offentlige og private tannhelsetjenesten har man uttrykt behov for å kunne henvise pasienter till tannhelsepersonell med økt kunnskap på området.
 
Vi er en gruppe på TkNN som har utarbeidet et utdanningsprogram for tannhelseteam. Alle fylkestannhelsesjefer i Nord-Norge har fått tilbud om at vi kan utdanne ressursteam som etter hvert skal kunne ta imot disse pasientene, og som også vil være engasjert i å øke kompetansen blant tannhelsepersonell i sitt distrikt.
 
Troms er det første fylket som tar imot tilbudet, og ledelsen har valgt ut team som skal gjennomgå denne utdanningen som starter i desember 2009 og fortsetter våren 2010. Vi på TkNN ser fram til å få være med i denne kompetansehevingen!
 
Barbro Sandlund-Hämén, tannlege og prosjektleder

Samarbeidspartnere