i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Hospitering periodonti i 2009

 

bilde i forslag til info periodonti

Behandling av periodontitt går ofte over lang tid og det kreves relativt mange besøk. Periodontibehandling ved TkNN har lang venteliste og som et tiltak ønsket tannhelsetjenesten å øke kompetansen til de som utfører deler av arbeidet ute i distriktene.

 

 

Intensjonen er at pasienter skal kunne få utført mer av behandlingen på hjemmeklinikken. TkNN ønsker at samarbeidet med hjemmeklinikker skal bli bedre slik at behovet for antallet besøk reduseres slik at pasientene slipper å reise så ofte til Tromsø for å få periodontibehandling. Det vil være gunstig for alle parter at deler av behandlingen foregår ved hjemmeklinikken.

I uke 24 2009 hadde TkNN hospitering av 2 tannpleiere fra den offentlige tannhelsetjenesten i Finnmark:

  • Marja Susanne Hætta, Kautokeino tannklinikk
  • Trine Thomassen, Vardø tannklinikk

Under uken gjennomførtes det seminarvirksomhet, kasuspresentasjoner og pasientbehandling med hensikten å gjøre deltagarne bedre rustet til å utføre deler av behandlingen på hjemmeklinikken. Dersom utfallet av dette prosjekt blir bra ønsker vi å tilby utvidet hospitering innenfor fagområdet.

Ønsker å takke våre hospitanter for en trivelig og stimulerende uke.

bilde i forslag til info periodonti
Trine, Nils Henrik og Marja

Samarbeidspartnere