i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Oppstart av spesialistutdanning i kjeveortopedi høsten 2009

 

Den første spesialistutdanningen i kjeveortopedi i Tromsø starter opp høsten 2009. Planleggingen og gjennomføringen av studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for klinisk odontologi (IKO), Universitetet i Tromsø og TkNN. IKO har det overordnete ansvaret for utdanningen, inkludert opptak av kandidatene, og klinisk praksis vil foregå på TkNN.  ill_tannregulering

 

Det var 16 søkere til de 4 studieplassene. Opptaket er avsluttet og de fire kandidatene starter sin utdanning 14. september. To av kandidatene er fra Troms, en fra Finmark og en fra Rogaland:

 

Anette Haseid, Tromsø

Rita Myrlund, Storsteinnes

Muhsin Candir, Kirkenes

Mari Dubland, Bryne

Samarbeidspartnere