i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Hospitering ved TkNN

Februari 2009 startet en nischteamsutbildning på avdelning pedodonti TkNN i Tromsø. Utbildningen ska bli en blandad klinisk och teoretisk fördjupning i ämnet pedodonti.
Målet är ökad kunskap inom barntandvård, både att kunna hantera olika typer av odontologiska problem och behandlingssvårigheter av psykologisk art.

Utbildningen kommer att pågå halvtid under ca 6 månader. Den övriga halvtiden arbetar teamet ”som vanligt” på sin hemmaklinik. Tanken är att vi på detta sätt ska kunna utbilda 2 team/år. Team från Troms, Finnmark och Nordland kommer att inbjudas. Nu i en första omgång är team från Tromsø tannhelsdistrikt inbjudna.

Vårt första team kommer från Tromsø tannhelsedistrikt, Nordøya Tannklinikk, tandläkare Pia Koch tillsammans med tannpleier Lisbeth Zachariasen och tannhelsesekretær Marit Wiik.

Teamet kommer att under handledning få arbeta kliniskt på patienter som hänvisats till pedodontin. Dessutom diskuteras regelbundet, i seminarieform, ämnesspecifika områden. Exempel på ämnen är: Inledande samtalsmetodik; Barn som inte samarbetar; Metod till inskolning med tonvikt på tillit och samarbete; Hantering av smärta; Bedövningsteknik; Sederingsteknik; Narkostandvård; Dentoalveolär kirurgi.

Vi hoppas att teamet efter hospiteringen har fått en teoretisk och praktisk fördjupning inom ämnesområdet pedodonti, så att det därefter kan fungera som ett ”resursteam”, en lokal resurs som i samarbete med TkNN kan utföra mer komplicerade behandlingar på barn och ungdom och även kan delta i utbildningsaktiviteter.

TkNN önskar Pia; Lisbeth och Marit varmt välkomna till oss. De som arbetar på pedodontiavdelningen och kommer att vara handledare är pedodontist Claes-Göran Crossner, tannpleier Hilde Nyborg, tannhelsesekretær Ellen Molund och pedodontist Eva Edblad.
nisjeteam.jpg 
 Nisjeteamet: Pia, Lisbeth og Marit

Samarbeidspartnere