i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Endring i ledelsen ved TkNN

Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge
gjøres det endringer i organisasjonsstrukturen gjeldende
fra 1. november 2008.
tknndes07.jpg

Nåværende leder for TkNN, Arun Gadgil, går tilbake til stilling som tannlege. Fylkestannhelsesjefen vil takke Arun Gadgil for innsatsen i arbeidet med å bygge opp TkNN.

Et organisasjonsutviklingsprosjekt startet for vel et halvt år tilbake og har resultert i en ny organisasjonsstruktur. Arbeidsgruppen i organisasjonsutviklingsprosjektet anbefalte at kompetansesenteret fikk en leder med stor faglig tyngde, helst med forskningskompetanse. 

TkNN er i stadig utvikling og har vært gjennom en innflyttingsfase i nytt bygg. Uten tilstrekkelig strukturell og administrativ støtte for lederen har det vært svært vanskelig å gjøre en god nok jobb. Ragnhild Nordengen og Thorsten Edblad utgjør midlertidig ledelse for kompetansesenteret inntil ny leder og ny klinikksjef blir tilsatt. I tillegg skal det lyses ut stillinger som administrasjonskonsulent og klinikk-koordinator (tannhelsesekretær). Stillinger som forsknings- og utviklingsleder og klinikksjef skal utlyses når ny permanent leder er på plass.


ragnhildnordengen.jpg  foto te.jpg 
Ragnhild Nordengen  Thorsten Edblad 

Samarbeidspartnere