i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

IKT i tannhelsetjenesten - et nasjonalt prosjekt

Nasjonal IKT-konferanse for privat og offentlig tannhelsetjeneste ble gjennomført i Tønsberg 11.- 12. mars 2008. Konferansen ble til etter et initiativ fra "SITT" - Samarbeid for IKT-utvikling i Tannhelsetjenesten. SITT er et samarbeidprosjekt  mellom landets fylkestannleger og NTF, der TkNN deltar i prosjektsekretariatet sammen med de to andre odontologiske kompetansesentrene i landet. sittlogo.jpg
Tema i konferansen var IKT og elektronisk kommunikasjon - bl.a.
- Tannhelsetjenestens mest relevante behov?
- Hvilke gevinster får den enkelte tannlege/off.tannhelsetjeneste/pasienter?
- Hvilke konkrete utfordringer må løses?
       - Datasikkerhet
       - Standarder for programvare
       - Krav til de tekniske løsningene
- Prioriteringer- hva er viktigst og hva er realistisk?
- Kostnader
 
113 påmeldte deltakere vitner om stor interesse og stort engasjement på dette feltet. Gode tilbakemeldinger tyder på at konferansen var vellykket.
 
Omtale av konferansen:
http://www.tannlegeforeningen.no/CDA/newsstory.aspx?id=2077&zone=1&Ver=1
 
Presentasjoner fra innlegg på konferansen kan lastes ned fra
http://tannhelse.vfk.no/default.aspx?sc_itemid={EA1115A5-7589-421B-877D-F6BB87AB3760}

Samarbeidspartnere