i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

Besøk fra Helse- og omsorgsdepartementet

Mandag 19. november 2007 var det besøk fra
Helse- og omsorgsdepartementet i Tannbygget.
Fra departementet kom Statssekretær Rigmor Aasrud,
Ekspedisjonsjef Andreas Disen, Avd.dir. Kjell Røynesdal
og Seniorrådgiver Kari Sekkenes Tandberg.
tannbygget.jpg 

Kompetansesenteret (TkNN) og Tannlegeutdanningen (IKO) fikk en halv time hver på å presentere status og utfordringer,
og det ble også tid til en kort omvisning i bygget.


Etter dette presenterte følgende institusjoner seg i auditoriet i Tannbygget:


• Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) og
   Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) – v/Vinjar Fønnebø


• Senter for samisk helseforskning – v/Ann Ragnhild Broderstad og Tove Nystad


• Nasjonalt senter for distriktsmedisin v/Svein Steinert


• Allmennmedisinsk forskningsenhet – v/Hasse Melbye


• Medisinstudiet i Tromsø – planlagt revisjon v/settedekan Toralv Hasvold


• Primærhelsetjenesten i Troms – v/fylkeslege Gerd Ersdal

Samarbeidspartnere