i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Nyhetsarkiv

TkNN var der...

Sykehustannlege Terje Persson v/TkNN besøkte
nylig Riksstämma og Swedental på Svenska Mässan i Gøteborg.
Arrangør for 44. gang er Svenska Tandläkare-Sällskapet. 

Jeg besøkte 8.-10. november Odontologisk Riksstämma i Gøteborg.

Programmet var fullspekket av odontologiske forelesninger. Man kunne ikke delta på alle, men fikk plukke ut de man syntes var mest interessant.

For min del valgte jeg emnet Oral medisin.
Der ble problemet osteonekrose ved bifosfonatbehandling diskutert. Det anbefales i dag at alle som får dette preparatet intravenøst først skal igjennom en odontologisk undersøkelse. Det er viktig å avdekke alle infeksiøse tilstander grundig.
Selv den relativt sjeldne sykdommen amyloidos ble belyst og hvilke orale tilstander som der kan forekomme.
Det ble også presentert kasustilfeller med påfølgende diskusjon.
Eksempelvis kompliserte tilfeller av candidos, lichen, leukoplaki og malignt melanom. Å lytte til  kasuspresentasjoner er alltid lærerikt.

Årets Riksstämma var et godt besøkt og vellykket arrangement.


Terje Persson07042 copy.jpg
 


Svenska Tandläkare-sällskapet

Samarbeidspartnere