i samarbeid med privat og offentlig tannhelsetjeneste i Nordland, Troms og Finnmark

Forum for Forskning- program for høsten 2016 og våren 2017

I høst/vinter gjennomføres det åpne forskningsseminar på TkNN.

Her gis de som arbeider med master, spesialistoppgaver og PhD-prosjekter anledning til å presentere og få tilbakemelding på sitt arbeid.

Klikk her for å lese mer om høstens og vinterens program.

Samarbeidspartnere